Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η Systems Dynamics δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα των Φωτοβολταϊκών κατασκευάζοντας και παραδίδοντας στη Ζάκυνθο τα πρώτα έργα διασυνδεδεμένων οικιακών Φ/Β Συστημάτων. Έκτοτε η Εταιρεία μας μέχρι και τη στιγμή έκδοσης του παρόντος είναι ηγέτιδα στο χώρο των Φωτοβολταϊκών επί κτιρίου (επαγγελματικά και οικιακά συστήματα).

Επίσης η Εταιρεία μας κατασκευάζει ως εγκαταστάτρια Εταιρεία ή ως υπεργολάβος, πάρκα επί εδάφους. Από την ίδρυση της Systems Dynamics έχουμε αποκτήσει αξιοσημείωτη εμπειρία από μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών πάρκων σε όλη την Ελλάδα.

Εκτός των ολοκληρωμένων λύσεων «με το κλειδί στο χέρι» η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεμονομένα πακέτα εργασιών που αφορούν σε κάθε είδους φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Αδειοδότηση
 • Προμήθεια υλικών
 • Εγκατάσταση
 • Συντήρηση
 • Επισκευή


Ποιότητα

 • Άρτια Μελέτη η οποία είναι πάντοτε προϊόν επι τόπου αυτοψίας και διενέργειας πραγματικών μετρήσεων πάνω στην υφιστάμενη κατάσταση
 • Εγκατάσταση από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Χρήση μόνο πιστοποιημένων εργαλείων στην εγκατάσταση
 • Υψηλή ποιότητα προμηθευτών (μεγάλες εταιρείες με πιστοποιήσεις και εγγυήσεις)
 • Χρήση μόνο πιστοποιημένων υλικών στην εγκατάσταση (καλώδια, χημικά κλπ)
 • Εγγύηση εγκατάστασης για 3 έτη από την Εταιρεία μας
 • Εγγυήσεις υλικών από τον κατασκευαστή (inverter, panel)


Αιολικά Συστήματα

Η Environmental Systems Dynamics, εκτός των ολοκληρωμένων λύσεων «με το κλειδί στο χέρι», αναλαμβάνει μεμονομένα πακέτα εργασιών που αφορούν σε κάθε είδους εγκατάσταση Αιολικού Συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 •    Αδειοδότηση
 •    Προμήθεια υλικών
 •    Εγκατάσταση
 •    Συντήρηση
 •    Επισκευή

Η εγκατάσταση πραγματοποιείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ανάλογα με το μέγεθος και τον τόπο του Έργου.

Ποιότητα

 •    Άρτια Μελέτη η οποία είναι πάντοτε προϊόν επι τόπου αυτοψίας και διενέργειας πραγματικών μετρήσεων πάνω στην υφιστάμενη κατάσταση
 •    Εγκατάσταση από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 •    Χρήση μόνο πιστοποιημένου εξοπλισμού στην εγκατάσταση
 •    Υψηλή ποιότητα προμηθευτών (μεγάλες εταιρείες με πιστοποιήσεις και εγγυήσεις)
 •    Χρήση μόνο πιστοποιημένων υλικών στην εγκατάσταση
 •    Εγγύηση εγκατάστασης για 3 έτη από την Εταιρεία μας
 •    Εγγυήσεις υλικών από τον κατασκευαστή

Σχετικές Υπηρεσίες