Αυτόνομα Αιολικά Συστήματα

Ένα αυτόνομο σύστημα μπορεί να αποτελείται συνδυαστικά εκτός απο τα φωτοβολταϊκά πάνελς και απο μικρές ανεμογεννήτριες.

Μία ανεμογεννήτρια είναι αναγκαία όταν ζητείται φορτίο το χειμώνα που η ηλιακή ακτινοβολία είναι μειωμένη καθώς και τις νύχτες. Επίσης σε περιοχές όπου υπάρχει μελτέμι το καλοκαίρι μπορεί να εξεταστεί η χρησιμοποίηση της.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας χάρτες με τις μετρήσεις του αιολικού δυναμικού για τις περιοχές ενδιαφέροντος, υπολογίζεται η συνεισφορά μίας ανεμογεννήτριας στο αυτόνομο σύστημα ανάλογα με τη μέση ταχύτητα του ανέμου στην περιοχή, και με τη βοήθεια διαγραμμάτων ανεμογεννητριών που δίνονται από τους κατασκευαστές, επιλέγεται η ισχύς της ανεμογεννήτριας που θα υλοποιηθεί.