Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Οι λύσεις Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΑΦΣ) προσφέρονται για ενεργειακή αυτονομία. Συνήθως οι λύσεις ΑΦΣ προσφέρονται σε:

  • Κατοικίες που για κάποιους λόγους δεν δύναται να ηλεκτροδοτηθούν
  • Κατοικίες ή κατασκευές που απέχουν από το δίκτυο τέτοια απόσταση, που το κόστος διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ πολύ υψηλό.
  • Απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ μονάδες Κτηνοτροφίας
  • Απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ μονάδες Γεωργίας
  • Αντλητικά Συστήματα Υδροδότησης
  • Τροχόσπιτα
  • Τηλεπικοινωνιακές Εγκαταστάσεις
  • κ.α.

Στην περίπτωση αυτή, εκτός της συνήθους αυτοψίας, και πρίν την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, μεσολαβεί η καταγραφή και η ανάλυση των ενεργειακών απαιτήσεων. Η χρονική διάρκεια της επιθυμητής αυτονομίας, αλλά και ο συνδυασμός του τελικού συστήματος με άλλες πηγές ενέργειας είναι κάποιοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό Έργο.

 

  • H Systems Dynamics διαθέτει μεγάλη γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων οι οποίες προσαρμόζονται ανά περίπτωση και εξασφαλίζουν αξιόπιστη και επαρκή αυτονομία.
  • Τα έργα που έχουν ως σκοπό την αυτονομία είναι σύνθετα και αρκετά πιο πολύπλοκα στην κατασκευή τους σε σχέση με τα διασυνδεδεμένα. Η Εταιρεία μας έχει και σε αυτόν τον τομέα εξειδίκευση και εμπειρία.