Γενικά

H Systems Dynamics διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής της. Έχουμε καταφέρει και έχουμε υλοποιήσει αξιόλογο αριθμό έργων τα οποία έχουν δώσει λύσεις στους Πελάτες μας.  Το πελατολόγιό μας συνίσταται από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (εταιρείες και ιδιώτες).

Επίσης, εκτός του έργων βιογραφικού της εταιρείας μας, η Systems Dynamics διαθέτει έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο στο 60% έχει από υπερδεκαετή έως υπερεικοσαετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα σύνθετα και πανελλαδικής κλίμακας.

Για ευνόητους λόγους, δεν παρουσιάζονται έργα του BU SECU (Συστήματα Ασφαλείας), ενώ επίσης, διαθέτουμε αξιοσημίωτη εμπειρία και στις δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρουσιάζονται έργα, καθώς αυτά είτε δεν έχουν επιλεγεί από εμάς για την παρουσίασή τους, είτε είναι μικρότερης κλίμακας και αφορούν σε συνήθη έργα ιδιωτών.