Διάφορες Υπηρεσίες & Εφαρμογές

Σε αυτήν την υποκατηγορία συγκαταλέγονται:

  1. Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κεραιών
  1. Συστήματα Προστασίας

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις απαιτούν συστήματα ασφαλείας και προστασίας υψηλών προδιαγραφών. Τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών της εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτής:

  • Εγκατασταση θεμελιακών γειώσεων (στο στάδιο θεμελίωσης μια κατασκευής).
  • Εργασίες βελτίωσης γειώσεων, (τρίγωνα, γειωτές τύπου Ε).

Επίσης αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αντικεραυνικών συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν την προστασία χρηστών και κτηρίων από κεραύνικα πλήγματα.

  1. Πιστοποιητικά

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προσφέρουμε:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
  • κ.α.