Διασυνδεδεμένα Αιολικά Συστήματα

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα καλύτερα αιολικά δυναμικά στην Ευρώπη. Μέχρι πρόσφατα το επενδυτικό ενδιαφέρον αφορούσε αποκλειστικά σε προτάσεις μεγάλων εγκαταστάσεων Αιολικών Πάρκων σε περιοχές με πολύ υψηλό δυναμικό (κορυφές βουνών, νησιά). Πλέον, με την ανάπτυξη των Μικρών Ανεμογεννητριών στην Ελλάδα, με αφορμή την υιοθέτηση του Νόμου 3851/2010, οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί ενώ τα απαιτούμενα κεφάλαια επένδυσης είναι πλέον εντός των δυνατοτήτων του Μικρομεσαίου επενδυτή.

Ως ακόμα πιο εκλυστική επενδυτική πρόταση, η εταιρία μας, σε συνεργασία με κατασκευαστές, μπορεί να σας προσφέρει λύσεις που απαιτούν μικρότερo κεφάλαιo (“crowdfunding”). Περισσότερες λεπτομέρειες στο αντίστοιχο κεφάλαιο «Συμβουλες»