Διαχείριση Αποβλήτων

Σας προσφέρουμε συμβουλες διαχείρισης αποβλήτων και κυρίως στους τομείς τομέα αποθήκευσης, αλλά και αξιοποίησής τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας μπορούν να εστιαζουν σε μία μελέτη βάσει της οποίας καταρτίζεται ένα απλό «πλάνο διαχείρισης αποβλήτων» μίας οικίας, ενός οικοδομικού τετραγώνου, ενώ επεκτείνονται σε πλάνα που αφορούν σε κτίρια συνάθροισης κοινού έως και σε υπηρεσίες συμβούλου μεγαλύτερων απαιτήσεων και έργων.