Εκθέσεις Φωτοερμηνείας

Μεσα από τη διαδικασία της φωτοερμηνείας εξετάζουμε αντικείμενα πάνω σε αεροφωτογραφίες  ή δορυφορικές εικόνες, με σκοπό την αναγνώρισή τους και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς τους.

Η φωτοερμηνεία αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης χωρικά, χρονικά και διαχρονικά.

Για παράδειγμα, εξετάζουμε:

 • Ύπαρξη ή μη τεχνικών έργων (π.χ. δρόμων, μονοπατιών, κτισμάτων κλπ)
 • Ορισμό γραμμής αιγιαλού ιστορικά (χειμέριο κύμα)
 • Αναγνώριση είδους βλάστησης ή είδους καλλιεργειών
 • Γεωλογικό χαρακτήρα της περιοχής
 • Φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους
 • Αναγνώριση ρεμάτων

Ένα πολυ σημαντικό στοιχείο που προσθέτει σημαντικές δυνατότητες στα παραπάνω, είναι η παραγωγή διαχρονικών ορθοφωτοχαρτών από τις αεροφωτογραφίες ή τις δορυφορικές εικόνες. Το αποτέλεσμα είναι να μπορεί να προστεθεί μετρητική πληροφορία, άρα να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε επιπλέον στοιχεία και μεταβολές που αφορούν διαστάσεις και θέση.

Με άλλα λόγια, η ίδια περιοχή πάνω σε διαχρονικές ορθοφωτογραφίες μπορεί πλέον να συγκριθεί και να παρατηρηθεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Οι συνήθεις υποθέσεις που τεκμηριώνονται ή υποβοηθούνται από εκθέσεις φωτοερμηνείας είναι:

 • Ιδιοκτησιακές διαφορές
 • Δασικά, Δασαρχείο
 • Αυθαίρετα / Κατασκευές
 • Ρέματα (ορισμός, πλάτος, μήκος)
 • Καλλιέργειες (ελιές κλπ)

Οι χρονολογίες οι οποίες είναι διαθέσιμες είναι: 1945-1960-  … – έως και σήμερα.

Ανά περιοχή είναι δυνατόν να διαφέρουν οι διαθέσιμες χρονολογίες.