Εξοπλισμός

Η Systems Dynamics διαθέτει για τον Τομέα Land τοπογραφικό σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό (Γεωδαιτικό Σταθμό, GPS διπλής συχνότητας, και λογισμικό που καλύπτει το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η Εταιρία για τον Τομέα Environmental διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένους προμηθευτές και κατασκευαστές.

Το περιβάλλον εργασίας εντός των γραφείων της Εταιρείας αποτελείται από σταθμούς εργασίας τελευταίας τεχνολογίας (σταθερούς και φορητούς Η/Υ), υποστηριζόμενους από σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, και UPS.

Τέλος, εκτός του λοιπού συνήθη μηχανογραφικού εξοπλισμού, διατίθεται Plotter που εξυπηρετεί κάθε είδους εκτύπωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.


Εγκατάσταση μόνιμου δέκτη GPS

Επίσης, η εταιρεία μας διαθέτει μόνιμο εγκατεστημένο Δέκτη GPS το οποίο χρησιμοποιείται για έργα μας, αλλά επίσης διατίθεται και ως υπηρεσία μέσω της Metrica AE.
“Στα πλαίσια συνεργασίας με την εταιρεία Metrica AE, τοποθετήθηκε στην έδρα της εταιρείας μας μόνιμος σταθμός GPS (GR10 GNSS). Πλέον, το δίκτυο της Metrica (www.metricanet.gr) έχει πλήρη κάλυψη στη Ζάκυνθο προσφέροντας τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισμού υψηλής ακρίβειας.

Περισσότερα στοιχεία για τον δέκτη θα βρείτε ΕΔΩ και για την κεραία ΕΔΩ.”