Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επί Κτιρίου

Η λύση απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται:

  •    στην στέγη
  •    στο δώμα
  •    σε στέγαστρα κτιρίου

Η διαδικασία είναι σχετικά γρήγορη και απλή.

Μέχρι πρόσφατα για παράδειγμα με ένα σύστημα ισχύος 10KW εξασφαλίζεται ένα ασφαλές εισόδημα για 25 χρόνια το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την κατοχύρωση της τρέχουσας τιμής αγοράς της κιλοβατώρας από τον ΔΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΗ). Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στον ΔΕΔΔΗΕ σε συγκεκριμένη τιμή, και παραμένει σταθερή για 25 χρόνια όπως ορίζει η «Σύμβαση Συμψηφισμού»

Το νέο καθεστώς, γνωστό και ως «Net Μetering» είναι μια ουσιαστικά νέα πολιτική αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καταναλωτές που έχουν ή θα έχουν, συνήθως μικρές μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως ένα φ/β σύστημα ή μια μικρή ανεμογεννήτρια, κτλ.),  θα μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Εάν η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από την καταναλισκόμενη σε ετήσια βάση, τότε ο καταναλωτής πιστώνεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας την περίσσεια ενέργεια που είχε. Στην αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με την καταναλισκόμενη ενέργεια, αφού θα έχει αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια που είχε από το σύστημα ΑΠΕ. Με την εφαρμογή του Net metering, ο καταναλωτής αν θέλει μπορεί να πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας μόνο το μηνιαίο πάγιο τέλος.

  • H Systems Dynamics έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα οικιακά διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με τα τρέχοντα δεδομένα, έχει εγκαταστήσει τα περισσότερα οικιακά Φ/Β αυτού του είδους στη Ζάκυνθο. Για το λόγο αυτό έχουμε φροντίσει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε λύσεις οι οποίες απαρτίζονται από υλικά τα οποία προορίζονται για τέτοιου είδους φωτοβολταϊκά συστήματα, έχοντας ως τελικό σκοπό τη μέγιστη απόδοση του Φ/Β σας.
  • H Systems Dynamics είναι η Εταιρεία η οποία πρώτη στη Ζάκυνθο κατασκεύασε φωτοβολταϊκό κατηγορίας άνω των 10ΚW σε κτίριο. Ο Πελάτης είναι το ξενοδοχείο  «ILARIA» στο Καλαμάκι, και η εγκατάσταση είναι ισχύος 38,78KW

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στον τομέα των «έργων», αλλά και στον τομέα των «νέων» όπου έχουν αναρτηθεί και σχετικές αναφορές στο έργο από τον τοπικό Τύπο.