Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επί Εδάφους

Λόγω του καθεστώτος βάσει του οποίου η ΔΕΗ αγοράζει το παραγόμενο ρεύμα, τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα είναι σήμερα στο επίκεντρο των επενδυτών στην Ελλάδα.

Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα με τη ΔΕΗ, διοχετεύει την ενέργεια που παράγει απ’ευθείας στο δίκτυο.

Λόγω του ύψους των επενδύσεων, επιλέγονται κατά περίπτωση ηλιοστάτες (solar trackers) για καλύτερη απόδοση. Οι ηλιοστάτες προσανατολίζονται συνεχώς προς την κατεύθυνση του ηλίου. Στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα λόγω της σύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΗ δεν απαιτούνται αποθηκευτικοί μηχανισμοί.

Μια τυπική εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου αποτελείται από:

 •    Φωτοβολταϊκά πλαίσια
 •    Μετατροπείς τάσης
 •    Βάσεις στήριξης των πλαισίων
 •    Καλώδια σύνδεσης
 •    Πίνακες σύνδεσης συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
 •    Μετρητικές διατάξεις
 •    Κτίσμα για τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου
 •    Περίφραξη Φ/Β Πάρκου
 •    Φωτισμό  Φ/Β Πάρκου
 •    Αντικεραυνική προστασία
 •    Σύστημα παρακολούθησης μέσω internet και sms
 • H Systems Dynamics λόγω της εμπειρίας της αλλά και των συνεργασιών της, έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη εμπειρία στην κατασκευή Φ/Β πάρκων επί εδάφους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Εταιρεία μας μόνο μέσα στο 2012 συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων πανελλαδικά.
 • Επίσης σημειώνεται ότι η Εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει όποιοδήποτε μέρος ή ακόμα και το σύνολο του Έργου (αδειοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, σύνδεση, συντήρηση, επισκευή κλπ.)