Εταιρικό Συμβούλιο / Διοίκηση

Γεώργιος Σταυρίδης

Γενικός Διευθυντής

Ο Γιώργος εκπροσωπεί την εταιρία, ενώ είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξή της. Είναι συνιδρυτής, μέτοχος και μέλος του Εταιρικού Συμβουλίου.

Διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία σε έργα μηχανικού εκ των οποίων αρκετά από αυτά ως Project Manager. Είναι πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός (Τ.Ε.Ι. Αθηνών) με μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στη Διαχείριση Έργων (City University of Seattle), ενώ ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διαχείριση Αποβλήτων (MSc).

Η δράση του ως Διαχειριστής Έργων (Project Manager) σε σύνθετα Έργα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ξεκινά από το 2006. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία καθώς ανελλιπώς από το 2001 συμμετέχει σε έργα Τοπογραφίας, Φωτογραμμετρίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), Χαρτογραφίας και Γεωχωρικά Ενεργοποιμένων Βάσεων Δεδομένων.

Αναλυτικό CV ΕΔΩ

 

Διονύσιος Σπίνος

Διευθυντής Τομέα Land

Ο Διονύσης είναι συνιδρυτής, μέτοχος και μέλος του Εταιρικού Συμβουλίου. Οι καθημερινές αρμοδιότητές του αφορούν στη διοίκηση και την ανάπτυξη του Τομέα Land. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την καθημερινή λειτουργία όλων των Τμημάτων του Τομέα διασφαλίζοντας την επάρκειά τους σε κάθε είδους πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένος εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι, λοιπές υποδομές). Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στον τομέα της Γεωδαισίας & Τοπογραφίας και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σύστημα HEPOS, ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει συμμετάσχει με μεγάλη συμβολή στις επιλύσεις και επεξεργασίες δεδομένων GPS που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των πρώτων δημοσίων έργων Πανελλαδικής έκτασης στα οποία χρησιμοποιήθηκε το σύστημα HEPOS. Επίσης διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία έργα Φωτογραμμετρίας με έμφαση στις φωτογραμμετρικές μεθόδους παραγωγής γεωγραφικών πληροφοριών και πολυετή συμμετοχή (από το 2003) σε έργα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία σε έργα μηχανικού. Είναι πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός (Τ.Ε.Ι. Αθηνών).

Αναλυτικό CV ΕΔΩ

 

Παναγιώτης Σπίνος

Διευθυντής Τομέα Environmental

Ο Παναγιώτης είναι συνιδρυτής, μέτοχος και μέλος του Εταιρικού Συμβουλίου. Οι καθημερινές αρμοδιότητές του αφορούν στη διοίκηση και την ανάπτυξη του Τομέα Environmental. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την καθημερινή λειτουργία όλων των Τμημάτων του Τομέα διασφαλίζοντας την επάρκειά τους σε κάθε είδους πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένος εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι, λοιπές υποδομές).

Είναι πιστοποιημένος ΚΝΧ Partner, έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου και διαθέτει υπερδεκαπενταετή εμπειρία.

Αναλυτικό CV ΕΔΩ

 

Ιωάννης Πετρόγκωνας

Σύμβουλος

Ο Γιάννης είναι συνιδρυτής, μέτοχος και μέλος του Εταιρικού Συμβουλίου, δραστηριοποιείται από το 1993 στον τομέα της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ).

Διατελεί Γενικός Δ/ντής & Ιδρυτής, της εταιρείας MaP MΕΠΕ. Διαθέτει υπερεικοσιπενταετή εμπειρία εκ της οποίας ένα μεγάλο μέρος της αφορά στη διεύθυνση έργων.

Αναλυτικό CV ΕΔΩ