Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ένταξη του ατόμου στην αγορά εργασίας. Σε αυτά τα πλαίσια και σε συνδυασμό με την εφαρμογή της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», η εταιρεία μας προβαίνει σε προσλήψεις στα πλαίσια της πρακτικής εξάσκησης φοιτητών. Για τον λόγο αυτό, οι ασκούμενοι στην εταιρεία μας βρίσκονται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση υπεύθυνου ο οποίος ορίζεται με την έναρξη της πρακτικής.

Κατά την απασχόλησή τους, οι ασκούμενοι ενσωματώνονται στο τμήμα όπου τοποθετούνται και αξιοποιούνται ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Υπό αυτήν την έννοια, η Systems Dynamics πιστεύει και ενισχύει τον θεσμό της πρακτικής άσκησης αναγνωρίζοντας τα οφέλη της, τόσο για τους ασκούμενους όσο και για την ίδια την εταιρεία.

 

Υποστήριξη Φοιτητών

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να αποκομίζει εμπειρία, δεδομένα, πληροφορίες κλπ τα οποία μπορούν υπό συνθήκες να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα την εκπόνηση πτυχιακών, διπλωματικών και άλλων ακαδημαϊκών εργασιών .

 

Υποστήριξη Μαθητών Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να υποστηρίξει, σε συνεννόηση με αρμόδιους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικές εργασίες και εκδηλώσεις. Η υποστήριξη αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εταιρείας, παρουσιάσεις έργων κλπ .