Ηλεκτρομηχανολογικά – Λοιπές Εφαρμογές & Υπηρεσίες

 

Η Εταιρεία μας στελεχώνεται επαρκώς προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί μεγάλο φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, και εγκαταστάσεων.

Μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα των παραπάνω εργασιών, από τη φάση της μελέτης ενός έργου, την επίβλεψη, την εγκατάσταση και μέχρι και το στάδιο ηλεκτροδότησης, αλλά και τις συντήρησης – επισκευής.

Διαθέτουμε προσωπικό και πλήρη εξοπλισμό προκειμένου να σας προσφέρουμε άριστα αποτελέσματα στο έργο σας και σεβόμενοι τις απαιτήσεις σας σε χρόνο, κόστος, ποιότητα.


Ποιότητα

  •    Η μελέτη, η εγκατάσταση γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
  •    Οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ HD 384 (CENELEC).
  •    Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από το προσωπικό μας για την εγκατάσταση είναι πιστοποιημένος.
  •    Χρήση μόνο πιστοποιημένων υλικών στην εγκατάσταση.
  •    Υψηλή ποιότητα και άριστη συνεργασία με τους προμηθευτές.


Σχετικές Υπηρεσίες