Θέσεις Εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο ΦΑΞ 2695100797 ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας. Να αναφέρεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς της θεσης στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ.

 

Σύμβουλος Πωλήσεων στη Ζάκυνθο [ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς: SALE_CON_01]

Περιγραφή Θέσης & Αρμοδιοτήτων

 • Μισθωτή θέση εργασίας αορίστου χρόνου + Bonus
 • Παρακολούθηση & Υποστήριξη Εμπορικής δραστηριότητας των Εξωτερικών Συνεργατών
 • Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων στη Γεωγραφική Περιοχή που θα αναλάβει, για μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Οργάνωση, Προγραμματισμός και Υλοποίηση τακτικών επισκέψεων στο χώρο ενδιαφερομένων / πελατών
 • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων
 • Κατάρτιση & Παρακολούθηση οικονομοτεχνικών προσφορών
 • Η θέση αφορά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Ζάκυνθο

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίου

 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία 2-3 ετών στις Πωλήσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Επιθυμητό αλλά όχι υποχρεωτικό: Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης Μηχανικού

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου

 • Καλή ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου
 • Καλή Γνώση σύνταξης αναφορών και εκθέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εξοικείωση με τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων
 • Γνώστης τεχνολογιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη απομακρυσμένης εργασίας και επικοινωνίας (dropbox, google docs, crm κλπ)

 

 

Εκπαιδευόμενοι/Ασκούμενοι Μηχανικοί στη Ζάκυνθο [ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς: INTE_ΖΑΚ_01]

Η Εταιρεία μας προτρέπει φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (σχετικών ειδικοτήτων), να έρθουν σε επαφή μαζί μας – προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας – και να παρέχουμε υποστήριξη στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών ή να εργασθούν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης.