Θέσεις Εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο ΦΑΞ 2695100797 ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας. Να αναφέρεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς της θεσης στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ.

 

Μηχανικός Έργου στη Ζάκυνθο [ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς: PREN_ΖΑΚ_02]

Περιγραφή Θέσης & Αρμοδιοτήτων

 • Μισθωτή θέση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Υλοποίηση των έργων της εταιρίας (Εγκατάσταση / Κατασκευή / Συντήρηση & Λειτουργία)
 • Παρακολούθηση τμημάτων συμβάσεων
 • Η θέση αφορά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Ζάκυνθο

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας (Μηχανολογικής Κατεύθυνσης)
 • Επιθυμητή εμπειρία 1-2 ετών σε συντήρηση κτιριακών υποδομών & εγκαταστάσεων
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου

 • Καλή ευχέρεια γραπτού λόγου και σύνταξης αναφορών και εκθέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα δια βίου εκπαίδευσης, μάθησης, εξέλιξης

 

Τεχνικός Έργου στη Ζάκυνθο [ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς: PRTE_ΖΑΚ_01]

Περιγραφή Θέσης & Αρμοδιοτήτων

 • Μισθωτή θέση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Υλοποίηση των έργων της εταιρίας (Εγκατάσταση / Κατασκευή / Συντήρηση & Λειτουργία)
 • Η θέση αφορά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Ζάκυνθο

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίου

 • Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου

 • Ομαδικό πνεύμα

 

Σύμβουλος Πωλήσεων στη Ζάκυνθο [ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς: SALE_CON_01]

Περιγραφή Θέσης & Αρμοδιοτήτων

 • Μισθωτή θέση εργασίας αορίστου χρόνου + Bonus
 • Παρακολούθηση & Υποστήριξη Εμπορικής δραστηριότητας των Εξωτερικών Συνεργατών
 • Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων στη Γεωγραφική Περιοχή που θα αναλάβει, για μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Οργάνωση, Προγραμματισμός και Υλοποίηση τακτικών επισκέψεων στο χώρο ενδιαφερομένων / πελατών
 • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων
 • Κατάρτιση & Παρακολούθηση οικονομοτεχνικών προσφορών
 • Η θέση αφορά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Ζάκυνθο

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίου

 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία 2-3 ετών στις Πωλήσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Επιθυμητό αλλά όχι υποχρεωτικό: Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης Μηχανικού

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου

 • Καλή ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου
 • Καλή Γνώση σύνταξης αναφορών και εκθέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εξοικείωση με τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων
 • Γνώστης τεχνολογιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη απομακρυσμένης εργασίας και επικοινωνίας (dropbox, google docs, crm κλπ)

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα [ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς: SARE_ΝΕΤ_01]

Περιγραφή Συνεργασίας & Βασικών Αρμοδιοτήτων

 • Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων στη Γεωγραφική Περιοχή που θα αναλάβει, για μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Εμπορική αντιπροσώπευση των λύσεων & των υπηρεσιών της Εταιρίας
 • Οργάνωση και Προγραμματισμός τακτικών επισκέψεων στο χώρο ενδιαφερομένων / πελατών
 • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων
 • Κατάρτιση οικονομοτεχνικών προσφορών
 • Η γεωγραφική δραστηριοποίηση αφορά σε μία εκ των περιοχών
 • Το πλαίσιο συνεργασίας παρακολουθείται από την Εμπορική Δ/νση
 • Η Εταιρία παρέχει στον Εξωτερικό Συνεργάτη την απαιτούμενη υποστήριξη (προωθητικό υλικό, εκπαίδευση, κλπ)

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίου

 • Ο Εξωτερικός Συνεργάτης μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο (εταιρία) ή φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να είναι ήδη ελεύθερος επαγγελματίας (δηλαδή να διαθέτει έδρα, υποδομή εξοπλισμού γραφείου, κλπ).
 • Η υφιστάμενη δραστηριότητα του Εξωτερικού Συνεργάτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον παρόμοια με κάποιες από τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
 • Καλή γνώση της Αγοράς στην περιοχή αρμοδιότητάς του
  Εμπειρία 3 ετών στον τομέα πωλήσεων παροχής συμβουλευτικών / τεχνικών υπηρεσιών

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου

 • Καλή ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου
 • Καλή Γνώση σύνταξης αναφορών και εκθέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εξοικείωση με τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων
 • Γνώστης τεχνολογιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη απομακρυσμένης εργασίας και επικοινωνίας (dropbox, google docs, crm κλπ)

 

Εκπαιδευόμενοι/Ασκούμενοι Μηχανικοί στη Ζάκυνθο [ΚΩΔΙΚΟΣ Αναφοράς: INTE_ΖΑΚ_01]

Η Εταιρεία μας προτρέπει φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (σχετικών ειδικοτήτων), να έρθουν σε επαφή μαζί μας – προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας – και να παρέχουμε υποστήριξη στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών ή να εργασθούν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης.