(ΙΝFST) Υποδομές & Δόμηση

Σε αυτήν την Κατηγορία, κατατάσσουμε τις μελέτες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή κτιριακών έργων και έργων υποδομής. Ως προς τα κτιριακά, αν και οι μελέτες π.χ. που συνοδεύουν μία Οικοδομική Άδεια περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, εδώ, υπό την συγκεκριμένη Επιχειρηματική Μονάδα, αντιμετωπίζονται η κάθε μία χωριστά. Αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου ζητούνται μεμονομένες μελέτες/υπηρεσίες.

Το ίδιο ισχύει και για τις μελέτες/υπηρεσίες οι οποίες αφορούν έργα υποδομής. Δηλάδή, μία μελέτη οδού, δικτύου ύδρευσης, λιμενικών κλπ, εκπονούνται συνολικά ή μεμονωμένα στα πλαίσια ευρύτερου έργου.

Σχετικές Υπηρεσίες

  •          Κτιριακά
  •          Συγκοινωνιακά
  •          Υδραυλικά
  •          Λιμενικά