Κτιριακά

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου τον ηλετρομηχανολογικό τομέα στα κτιριακά τόσο στην «παραδοσιακή» τους μορφή όσο και στις τεχνολογίες «εξυπνου κτιρίου».

Η Systems Dynamics διαθέτει έμπειρο προσωπικό, στο οποίο συγκαταλέγονται στελέχη με τη διεθνή πιστοποίηση «ΚΝΧ Partner», η οποία μας καθιστά ειδικούς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του «εξυπνου κτιρίου».