Μετρήσεις Φωτοσταθερών Σημείων

Η Systems Dynamics αναλαμβάνει τη μέτρηση φωτοσταθερών σημείων με σκοπό την αξιοποίησή τους σε φωτογραμμετρικές εργασίες και εφαρμογές.

Αναλαμβάνουμε:

  • την επιλογή
  • τη μέτρηση
  • την τεκμηρίωση
  • την επίλυση
  • τον έλεγχο

Οι τελικές συντεταγμένες των φωτοσταθερών σημείων παραδίδονται σε ΕΓΣΑ87 ή σε οποιοδήποτε διαφορετικό γνωστό σύστημα αναφοράς.