Οικοδομικές Άδειες

Η οικοδομική άδεια (Ο.Α.) είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Η  οικοδομική άδεια είναι απαραίτητη για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε επισκευή / ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση.

Ενδεικτικά και ανάλογα με το έργο, οι βασικότερες μελέτες που απαιτούνται για μια οικοδομική άδεια είναι:

 •     Τοπογραφικό διάγραμμα
 •     Αρχιτεκτονική μελέτη
 •     Μελέτη φέροντος οργανισμού ή στατική μελέτη
 •     Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (ΕΝ.Α.Κ.)
 •     Μελέτη ύδρευσης
 •     Μελέτη αποχέτευσης
 •     Μελέτη θέρμανσης
 •     Μελέτη κλιματισμού
 •     Μελέτη ηλεκτρικών
 •     Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
 •     Μελέτη καύσιμου αερίου
 •     Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 •     Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
 •     Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
 •     Προϋπολογισμός Έργου