Ορθοφωτογραφίες / Ορθοφωτοχάρτες

Η Systems Dynamics αναλαμβάνει την παραγωγή Ορθοφωτογραφιών/Ορθοφωτοχαρτών.

Ορθοφωτογραφία είναι η αεροφωτογραφία που έχει διορθωθεί γεωμετρικά (ορθοδιόρθωση) έτσι ώστε η κλίμακα της φωτογραφίας να είναι ομοιόμορφη, σημαίνοντας ότι η φωτογραφία μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με τον χάρτη.

Αντίθετα από μια μη διορθωμένη αεροφωτογραφία, η ορθοφωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθούν πάνω σε αυτήν αληθινές αποστάσεις.

Η ακρίβεια μέτρησης των αποστάσεων αλλά και των απόλυτων θέσεων ποικίλει ανάλογα με την κλίμακα της αρχικής αεροφωτογραφίας, την ποιότητα του ψηφιακού μοντέλου εδάφους που έχει χρησιμοποιηθεί για την ορθοδιόρθωση κ.α.

Αντίστοιχο προϊόν προκύπτει με ορθοδιόρθωση και από τις αρχικές δορυφορικές εικόνες.