Συμβουλές

Η Systems Dynamics, δραστηριοποιείται παράλληλα ως Σύμβουλος σε θέματα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες της. Είμαστε πάντα σε θέση να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς:

 

  •    βασιζόμενοι στην ικανότητά μας να αναπτύσσουμε, να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να παραδίδουμε και να συντηρούμε ολοκληρωμένα έργα με το κλειδί στο χέρι,
  •    εκμεταλλευόμενοι την ποικιλία των ειδικοτήτων που πλαισιώνουν το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας μας,
  •    διατηρώντας τις επιτυχημένες και πολυετείς «συνεργασίες-συμμαχίες»,
  •    και διευρύνοντας συνεχώς τις συνεργασίες και τις δραστηριότητές μας,

αποτελούμε για τους πελάτες μας εγγυημένη επιλογή βελτίωσης των θεμάτων για τα οποία απευθύνονται σε εμάς. Ενδεικτικά, παρακάτων αναφέρονται κάποιες Λύσεις & Προϊόντα μας.

Διαχείριση Έργων

Η Systems Dynamics αναλαμβάνει την ανάπτυξη και την παρακολούθηση ενός Συστήματος το οποίο περιλαμβάνει  πλήρως τις  ανάγκες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα και καταγράφονται στα διεθνή πρότυπα του Project Management.

Σχετικές Υπηρεσίες