Συστήματα Ασφαλείας

Η Εταιρεία μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για κάθε είδους εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας.

Έχοντας εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης και ασφαλείας σε φωτοβολταϊκά πάρκα, ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις, έχουμε την γνώση να εγκαταστήσουμε τα συστήματα εκείνα που θα ασφαλίζουν επαρκώς το χώρο σας.

 

Ποιότητα

  • Η εγκατάσταση γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις προδιαγραφές
  • Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από το προσωπικό μας για την εγκατάσταση είναι πιστοποιημένος.
  • Υψηλή ποιότητα και άριστη συνεργασία με τους προμηθευτές.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο της εγκατάστασης

Σχετικές Υπηρεσίες