Συστήματα Διαχείρισης Έργων (Project Management)

PM-001Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ανάπτυξη, συντήρηση, παρακολούθηση και τήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης  Έργου το οποίο θα είναι χρηστικό και ευέλικτο σύμφωνα με τις ανάγκες των Έργων σας, συμβατό με τις προδιαγραφές των παραδοτέων αλλά και με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πιθανώς να εφαρμόζετε. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Έργων περιλαμβάνει ενδεικτικά τους παρακάτων τομείς;

  •          Ανάλυση Εργασιών
  •          Χρονοδιάγραμμα
  •          Πόροι
  •          Κίνδυνοι
  •          Οικονομικη Μελέτη / Οικονομικά
  •          Παρακολούθηση και Έλεγχος
  •          Διαχείριση Ποιότητας Έργου
  •          Συμβάσεις