Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Η Systems Dynamics μπορεί να σας παρέχει τοπογραφικό διάγραμμα σε πάσης φύσεως κλίμακα. Οι πιο συνηθισμένες κλίμακες αποτύπωσης για τοπογραφικά διαγράμματα είναι 1:200 , 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000. Οι κλίμακες επιλέγονται ανάλογα τη θέση, την τελική χρήση,  και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Μία συνήθη κατηγοριοποίηση για τις τοπογραφικές αποτυπώσεις και τα διαγράμματα μπορεί να γίνει και με βάση τη χρήση. Κάποιες από τις ποιο συνιθισμένες χρήσεις είναι:

 • Μεταβίβαση / αγοραπωλησία
 • Οικοδομική Άδεια
 • Χαρακτηρισμόςαπό Δασαρχείο
 • Οριοθέτηση, καθορισμός
 • Κατάτμηση Ιδιοκτησίας
 • Κτηματολόγιο
 • Σύσταση Κάθετης Ιδιοκτησίας
 • Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας
 • Καθορισμός – Αιγιαλού
 • Υψομετρία
 • Πράξη Αναλογισμού
 • Πράξη Εφαρμογής
 • Ένταξη Διαγράμματος που έχει συνταχθεί σε αυθαίρετο σύστημα συντεταγμένων, στο Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ87
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών ή άλλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας