Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Systems Dynamics, προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με το έργο του Κτηματολογίου στους ιδιώτες αλλά και στα μελετητικά γραφεία αναδόχων των μελετών του έργου.

Προς Ιδιώτες:

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη του φακέλου συμπεριλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πιθανώς να είναι αναγκαίες όπως:

  •     Τον εντοπισμό του ακινήτου
  •     Τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας
  •     Την σύνταξη ή την ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων
  •     κλπ.

 

Προς Μελετητικά Γραφεία Αναδόχων:

Αναλαμβάνουμε τοπογραφικές εργασίες εργασίες, μετρήσεις φωτοσταθερών, σημείων ελέγχου κλπ οι οποίες υποστηρίζουν μία Μελέτη Κτηματογράφησης. Όλα τα παραδοτέα είναι σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές καθώς το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας μας είναι πλήρως ενημερωμένο και έμπειρο στον τομέα του Κτηματολογίου.