Φωτισμός

Συνδυάζοντας την εμπειρία μας αλλά και την πλούσια γκάμα σε φωτιστικά που χρησιμοποιούμε μπορεί να αναδειχτεί ένας χώρος, να γίνει πιο λειτουργικός και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο ασφαλής αλλά και πιο «οικονομικός» με γνώμονα πάντα την εξοικονόμηση ενέργειας – άρα και χρημάτων από το χρήστη. Η εγκατάσταση γίνεται τόσο με φωτιστικά ηλεκτροδοτούμενα από το δίκτυο , όσο και με φωτιστικά αυτόνομης λειτουργίας (π.χ. με Φ/Β πάνελ).

Διαθέτουμε εμπειρία σε έργα εξωτερικού φωτισμού συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας του οδοφωτισμού.

Πέραν της εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων, η εταιρία μας είναι σε θέση να αποτυπώσει των υφιστάμενο φωτισμό πλήρως (σε επίπεδο χαρτογραφικό αλλά και πληροφοριακό) με αποτέλεσμα να παρέχουμε πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και δυνατότητες χειρισμού ή και τηλεχειρισμού του δικτύου.