Φωτογραμμετρικά Διαγράμματα & Αποδόσεις

 

Φωτογραμμετρικά Διαγράμματα & ΑποδόσειςΗ Systems Dynamics αναλαμβάνει την παραγωγή Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων & Αποδόσεων. Τα διαγράμματα αυτά προκύπτουν φωτογραμμετρικά με στερεοσκοπική (τρισδιάστατη) παρατήρηση, και περιλαμβάνουν οτιδήποτε είναι ορατό από αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες. Προκειμένου να είναι δυνατή η στερεοσκοπική όραση, απαιτούνται “στερεοζεύγη”, δηλαδή εικόνες διαδοχικής λήψεως με επικαλυπτόμενη περιοχή.

Σε πολλές περιπτώσεις, αναλόγως τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές, και τις κλίμακες, το Φωτογραμμετρικό Διάγραμμα είναι οικονομικά συμφερότερο, υπό συνθήκη πληρέστερο, και παράγεται ταχύτερα από το παραδοσιακό Τοπογραφικό Διάγραμμα (που έχει παραχθεί με επίγειες μεθόδους).

 

Φωτογραμμετρικά Διαγράμματα & Αποδόσεις