Συμβουλές

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2008 & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων [STELT 2015]

H Environmental Systems Dynamics ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς για την Εταιρία STELT, το σχεδιασμό & την εγκατάσταση 1) Συστήματος Ποιότητας ISO9001:2008, και 2) Συστήματος Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 και με τις Learn more

Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στη Media Saturn Ελλάς A.E. [2014]

Αναθέτουσα  Εταιρεία: Media Saturn Ελλάς A.E. Ανάδοχος:  Environmental Systems Dynamics Το Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Υ.Α. 1348/2004 για «ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» καθώς και στις βασικές αρχές ποιότητας οι οποίες αναπτύσσονται στο διεθνές πρότυπο Learn more

Συστήματα Διαχείρισης – Ποιότητας (ISO 9001) &Περιβάλλοντος (ISO 14001) στην Μωραϊτης HOME A.E. [2013]

H Εταιρεία Μήλεσης Δ. – Χρυσικοπούλου Αγ. Ο.Ε.  «Market Analysis» ανέλαβε από την Εταιρεία Μωραίτης Home Α.Ε., τη Μελέτη Σχεδιασμού και Εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και ISO 14001. Ειδικότερα το κύριο έργο αφορά στην Learn more