Τομέας Land

Yπηρεσίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης Περουσιακών Στοιχείων της ΔΕΥΑΖ [2013]

Yπηρεσίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης Περουσιακών Στοιχείων της ΔΕΥΑΖ [2013]

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics   Περιγραφή Η Καταγραφή των Περουσιακών Στοιχείων αποσκοπεί όχι μόνο στην ίδια καταγραφή των «Στοιχείων» (π.χ. γεωτρήσεις, οικόπεδα κλπ.) αλλά και στην οργάνωσή τους. H Land Systems Dynamics, υπό Learn more
Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Αγωγού Ύδρευσης [2013]

Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Αγωγού Ύδρευσης [2013]

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics   Περιγραφή Στα πλαίσια κατασκευής αγωγού ύδρευσης στο Τ.Δ. Λιθακιάς, προέκυψε η ανάγκη να οριοθετηθούν οι ιδιοκτησίες από τις οποίες θα διέρχεται ο αγωγός. Η LandSystemsDynamics, αφού αποτύπωσε τις Learn more
Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Ζακύνθου [2013]

Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Ζακύνθου [2013]

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ζακύνθου Ανάδοχος:  REMACOA.E. Υπεργολάβος: Land Systems Dynamics   Περιγραφή Κατάρτιση μελετών ωρίμανσης των Πράξεων «Ανάπλαση και αξιοποίηση περιοχής πλαζ Ε.Ο.Τ.» και «Δημιουργία Δικτύου Αστικής Συγκοινωνίας» που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Learn more
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής απεικόνισης Στόλου Οχημάτων με χρήση λογισμικού Ανοικτού Κώδικα  [2011]

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής απεικόνισης Στόλου Οχημάτων με χρήση λογισμικού Ανοικτού Κώδικα [2011]

Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανάδοχος:  Geospatial Enabling Technologies Ε.Π.Ε. Υπεργολάβος: Land Systems Dynamics   Εισαγωγή H εφαρμογή «Τηλεματικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Στόλου Οχημάτων για το Δήμο Ζακύνθου» παρέχει στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου τη δυνατότητα:     Learn more
Τοπογραφικές Εργασίες Υποστήριξης στα πλαίσια της Βιοκλιματικής Αναβάθμισης της Πλατείας Σολωμού [2011]

Τοπογραφικές Εργασίες Υποστήριξης στα πλαίσια της Βιοκλιματικής Αναβάθμισης της Πλατείας Σολωμού [2011]

Αναθέτουσα Αρχή:  Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics   Περιγραφή Στα πλαίσια της πρότασης για τη χρηματοδότηση της Βιοκλιματικής Αναβάθμισης της Πλατείας Σολωμού του Δημου Ζακύνθου η LandSystemsDynamicsεκτέλεσε τοπογραφικές εργασίες και ειδικότερα φωτογραμμετρικές εργασίες οι οποίες είχαν ως Learn more
Καταγραφή και Κωδικοποίηση Οδικού Δικτύου [2011]

Καταγραφή και Κωδικοποίηση Οδικού Δικτύου [2011]

Αναθέτουσα Αρχή:  Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics   Εισαγωγή Σημαντική ανάγκη των Υπηρεσιών του Δήμου, ήταν η δημιουργία αναλυτικού και λεπτομερούς μητρώου οδών, που να περιλαμβάνει ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και δασικών δρόμων. Η Learn more
Γεωμετρική Τεκμηρίωση Κτισμάτων Δήμου Ζακύνθου [2011]

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Κτισμάτων Δήμου Ζακύνθου [2011]

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ζακύνθου Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics   Εισαγωγή Βασική πηγή εσόδων των ΟΤΑ στη χώρα μας είναι το καθεστώς των Δημοτικών Τελών. Τα Δημοτικά Τέλη υπολογίζονται με βάση την στεγασμένη επιφάνεια των ακινήτων η οποία ηλεκτροδοτείται ή δύναται να ηλεκτροδοτηθεί. Learn more
Καταγραφή και Κωδικοποίηση Δικτύων Ύδρευσης [2011]

Καταγραφή και Κωδικοποίηση Δικτύων Ύδρευσης [2011]

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics   Εισαγωγή Ο νόμος «Καλλικράτη» επέφερε τη συγχώνευση όλων των συνδέσμων ύδρευσης της Ζακύνθου με την ΔΕΥΑ, σε έναν ενιαίο φορέα ΝΠΙΔ (ΔΕΥΑΖ) ο οποίος θα έχει ως σκοπό Learn more