Τεχνική Εταιρία

…η πρόσβαση στην αξιοπιστία & στην τεχνογνωσία

 

Λίγα Λόγια για Εμάς

Η Systems Dynamics (τεχνική εταιρία) εδρεύει στη Ζάκυνθο και δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία προέρχεται από τη συγχώνευση (2017) μεταξύ της Land Systems Dynamics (που ιδρύθηκε το 2010) και της Environmental Systems Dynamics (που επίσης ιδρύθηκε το 2010).

Η εταιρία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που εστιάζουν στους τομείς:

– Τοπογραφία

– Γεωπληροφορική

– Δομημένο περιβάλλον και υποδομές,

– Άδειες δόμησης που περιλαμβάνουν πλήρως όλες τις κατάλληλες μελέτες

– Μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

– Σχεδιασμός και εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας

– Ηλεκτρολογικές μελέτες και εγκαταστάσεις

– Μηχανολογικές μελέτες και εγκαταστάσεις

– CCTV, συστήματα συναγερμού και άλλες μελέτες και εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

– Λειτουργία & Συντήρηση

– Συστήματα Διαχείρισης και διεθνή πρότυπα όπως ISO9001, ISO14001 κλπ

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων βάσει επίσημων προτύπων Project Management.

 

Το προσωπικό είναι πολύ έμπειρο και έχει ήδη εφαρμόσει τη μακροχρόνια εμπειρία και την τεχνογνωσία του σε όλα τα είδη των έργων που κυμαίνονται από μικρή έως πολύ μεγάλη κλίμακα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που απευθύνονται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η Εταιρία διατηρεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στα πρότυπα του ISO 9001:2008.

Η Systems Dynamics διαθέτει επαρκές μόνιμο προσωπικό και συνεργάτες προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία, αλλά παράλληλα και να εξασφαλίζονται όλες οι ανάγκες των υφιστάμενων και μελλοντικών Πελατών μας.

Τελευταία Νέα & Επιλεγμένα Έργα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2008 & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων [STELT 2015]

H Environmental Systems Dynamics ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς για την Εταιρία
Yπηρεσίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης Περουσιακών Στοιχείων της ΔΕΥΑΖ [2013]

Yπηρεσίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης Περουσιακών Στοιχείων της ΔΕΥΑΖ [2013]

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics
Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Αγωγού Ύδρευσης [2013]

Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Αγωγού Ύδρευσης [2013]

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) Ανάδοχος:  Land Systems Dynamics
Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Ζακύνθου [2013]

Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Ζακύνθου [2013]

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ζακύνθου Ανάδοχος:  REMACOA.E. Υπεργολάβος: Land Systems Dynamics   Περιγραφή Κατάρτιση